PERBELANJAAN PERNIAGAAN

Dibenarkan

Tidak Dibenarkan

Perbelanjaan yang dilakukan di dalam menghasilkan pendapatan

Contoh:

 • Bayaran Upah/Gaji

 • Bayaran KWSP

 • Sewa premis perniagaan

 • Faedah pinjaman perniagaan

 • Perbelanjaan pembaikan ke atas premis dan kenderaan yang digunakan untuk perniagaan

Perbelanjaan bagi tujuan persendirian

Contoh:

 • Manfaat kediaman

 • Bayaran bil telefon

Perbelanjaan pembelian aset peribadi

Contoh :

 • Pembelian kereta peribadi

 • Pembelian Perabot

Perbelanjaan permulaan

Contoh :

 • Belanja penubuhan perniagaan

 • Perbelanjaan pengiklanan

PERBELANJAAN KHUSUS YANG DIBENARKAN

Di antara perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan ialah :

 • Perbelanjaan majikan atas peralatan untuk membantu pekerja kurang upaya (OKU)
 • Perbelanjaan bagi penerbitan dalam Bahasa Kebangsaan
 • Sumbangan kepada perpustakaan
 • Perbelanjaan mengadakan perkhidmatan, kemudahan awam dan sumbangan kepada Badan Amal atau Projek Awam
 • Perbelanjaan majikan bagi penyediaan dan penyelengaraan Pusat Asuhan Kanak-Kanak untuk manfaat pekerja
 • Perbelanjaan majikan bagi penyediaan kumpulan muzik atau kebudayaan
 • Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian dan kebudayaan

ELAUN MODAL

Diberi tolakan daripada pendapatan perniagaan sebagai ganti kepada perbelanjaan susutnilai bagi pembelian aset yang digunakan di dalam perniagaan

 • Contoh aset yang digunakan di dalam perniagaan ialah kereta, mesin, alat pejabat, perabot dan komputer
 • Syarat yang melayakkan tuntutan elaun modal ialah :
  • Menjalankan perniagaan
  • Membeli aset perniagaan
  • Aset digunakan di dalam perniagaan dan
  • Tuan punya aset
 • Kadar elaun adalah bergantung kepada jenis aset tetap yang digunakan
 • Jenis dan Kadar Elaun Modal ialah:

JENIS ELAUN

JENIS ASET

KADAR (%)

Elaun Permulaan

Semua jenis aset

20 %

Elaun Tahunan

Kenderaan Bermotor dan Jentera Berat

20 %

Loji dan Jentera

20 %

Peralatan Pejabat, Perabot dan Lekapan

10 %

Komputer

40 %

Make a Free Website with Yola.